Gammel kjærlighet ruster aldri

Det har vært noen år der Buvik IL har hatt andre samarbeidspartnere, men nå har klubben igjen funnet tonen med en gammel flamme. Og for en fantastisk start forholdet har fått, spesielt med tanke på at klubben nå endelig har fått hjelp til å kle opp hele familien i samme uniform. Nye spillerdrakter er nå levert til alle klubbens fotballag.

SpareBank 1 SMN har etter hvert blitt kjent for sin støtte til lokalsamfunnet, og nå får buvikingene nyte godt av bankes rause ordninger igjen.
– Dette kaller vi samfunnsutbytte og skaper en enorm stolthet til alle ansatte hos oss. Buvik IL passer oss perfekt siden idrettslaget fyller rollen sin som en viktig samfunnsaktør på imponerende vis, sier Thomas Solum Lystad, banksjef i SpareBank 1 SMN.

Banken var også sentral og la til rette da Buvik IL arrangerte idrettsfest på Da-Tel Arena første helga i oktober, en fantastisk idrettsdag for hele familien.
– Vi vil samarbeide med idrettslaget om å skape aktiviteter sammen, samtidig som vi er en bidragsyter som gir en trygg og solid drift.

SpareBank 1 SMN er markedsleder i Skaun og passer sånn sett som hånd i hanske med Buvik IL, som er kommunens aller største idrettslag.
– Vi er stolte av å identifisere oss med et idrettslag med et så stort brennende engasjement, og vi håper på å skape mange gode opplevelser sammen med Buvik IL i tiden som kommer, sier Solum Lystad.

Nesten hvert andre hus i Skaun og Buvika er finansiert gjennom lokalbanken og solgt via Eiendomsmegler1. På Coop Extra og Kiwi handles det med overvekt av bankkort fra SpareBank 1. Dette betyr at lokalsamfunnet vet å bruke banken, og det vet banken å verdsette.
– Vi skaper store verdier i Skaun og Buvika som vi brenner for at skal komme lokalsamfunnet til gode. Idrettslaget gjør en fantastisk jobb med å legge til rette for aktivitet for barn og unge spesielt, men også voksne i alle aldre har tilbud via blant annet perfekte skiløyper og trimavdeling. I SpareBank 1 SMN er samfunnet største enkelteier, og skal således ha sin del av kaken av de verdiene vi skaper, sier banksjefen.

I Buvika har sparebanken alltid hatt en sterk posisjon, og nettopp nærmiljøets lojalitet til lokalbanken viser seg å være ekstra viktig for et godt samarbeid.
– Jo flere som framsnakker oss og bruker våre tjenester, jo sterkere blir samarbeidet og samholdet mellom idrettslaget og banken. Dette skaper veldig fine forutsetninger for å drive idrettslaget videre.

Banken har dessuten noen strålende argumenter for hvorfor det er enkelt å støtte klubben.
– Vi må vel påberope oss at noen av regionens fineste skiløyper ligger på Buvikåsen, vi har fantastiske fasiliteter for fotball på Da-Tel Arena og vi har bredde og mangfold med tanke på idretter i hovedlaget. Det som knytter alt dette sammen er antallet frivillige som legger ned uante antall timer for å få dette til å fungere – vi tar av oss hatten for arbeidet som gjøres og gleder oss til å bidra, roser banksjefen.

Buvik IL støtter seg til visjonen fremført av Sparebank 1 SMN: «Sammen får vi ting til å skje».

Og med det følger oppfordringen; ta kontakt med banken for å høre hva de faktisk bidrar med, og ikke minst høre hva SpareBank 1 SMN kan by på som din bankforbindelse.