Vår visjon er; Sammen skal vi skape et større og sterkere felleskap for trygghet og utvikling.

Fotballgruppens mål er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig» og det støttes opp under våre grunnleggende verdier for Buvik IL Fotball:

 • Respekt
 • Lojalitet
 • Stolthet
 • Profesjonalitet

Med dette mener vi:

 • Vi skal være en veldrevet og anerkjent fotballklubb.
 • Vi skal være et attraktivt tilbud for barn, ungdom og voksne som er glade i fotball
 • Vi skal underholde våre tilhengere og være til glede for lokalsamfunnet
 • Dette skal skje gjennom å bruke den kunnskap, interesse og styrke som finnes hos den enkelte spiller, laget, blant klubbens medlemmer og lokalsamfunnet.
 • Vi skal ha ei gruppe som aksepterer at vi er forskjellige
 • Vi vil oppnå noe gjennom respekt for hverandre og samhold.
 • Vi skal spille hverandre gode ved å utnytte hverandres ferdigheter og sterke sider, både på og utenfor banen.
 • Vi skal bygge vår identitet – det skal vi være stolte av – gjennom kultur og prestasjon.

Takk til våre sponsorer