Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører.
For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort er det vesentlig at klubbene har en beskrivelse for
hvordan de rekrutterer nye spillere. Her kan dere finne hvordan Buvik IL fotball gjennomfører rekruttering av nye årskull.

Buvik IL gjennomfører oppstarts av nye årsklasser etter anbefalinger i «Barnefotballøftet» fra NFF.
«Barnefotballøftet» innebærer at klubben gir et tilbud til nye årskull den høsten de starter på skolen.

I denne rekrutteringsplanen skal klubben ha et ekstra fokus på rekruttering og oppstart av nye jentelag! Vi skal gi
jentene det samme tilbudet som guttene og klubben skal derfor sørge for å med engang dele opp i rene jente og
guttelag. Rekrutteringsansvarlig skal samarbeide med jentefotballansvarlig og legge til rette for å rekruttere inn flere
jenter i Buvik fotball.

Rekrutterings- og oppstartsplan for «Barnefotballøftet»

  • Felles oppstartdag for nye årskull, gjøres via seniorlagets Tine Fotballskole på høsten.
  • Foregår i slutten av august, litt avhengig av senior sin terminliste. (dette avklares i mars når søknaden til Tine fotballskole skal inn). Avklares og koordineres med sportslig ledelse og ansvarlig senior.
  • Oppstarten gjennomføres som en hel oppstartsdag med trening, fortrinnsvis lørdag i fotballskolen.

Takk til våre sponsorer