På denne nettsiden legges det ut dokumenter fra arbeidet med å sertifisere Buvik IL fotball som NFF KVALITETSKLUBB.

Vi jobber for å bli sertifisert som NFF KVALITETSKLUBB NIVÅ 1, og det er totalt 20 kriterier fordelt på 4 ulike områder som vi må jobbe oss igjennom for å bli sertifisert som dette. Vi har lagt ut noen av de dokumentene vi jobber med ut på nettsiden slik at dere kan følge med i prosessen, se igjennom dokumentene og komme med tilbakemeldinger til oss.
For å få nærmere innblikk i hva som kreves i forhold til dette, gå inn på kvalitetsklubb.no på NFF sine hjemmesider for å se.

Aktivitet

Rekrutteringsplan
– Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud

Rekrutteringsansvarlig
– Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstarten av nye spillere

Sportsplan
– Klubben ha en sportsplan som minimum inneholder de fire nedenstående punkte
– Klubben må definere hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre kommende sesong for å implementere klubbens sportsplan.
– Sportsplanen må inneholde utviklingsplaner/øktplaner knyttet til spillernes og årstrinnets alder, utviklingstrekk og modning.
– Klubben må ha gjennomtenkt og skrevet ned sine retningslinjer for disse temaene:

  • Differensiering
  • Jevnbyrdighet
  • Hospitering
  • Nivåpåmelding og inndeling av lag
  • Turneringsbestemmelser
  • Klubben må ha en visjon, et verdisett eller målsettinger som presenteres i sportsplanen.

Treneransvarlig
– Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne
– Trenerveileder barn

Dommeransvarlig
– Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne

Organisasjon

Organisasjonskart
– Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser

Økonomistyring
– Klubben skal ha en plan for økonomistyring

Klubbhåndbok
– Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1

Fiks
Klubben skal ha en person som er FIKS ansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig
– Klubben skal ha en person som er ansvarlig for kvalitetsklubb

Kompetanse

Lederkompetanse
– Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs

Trenerkompetanse
– Klubbens trenere skal ha kompetanse

Samfunns- og verdiarbeid

Verdisett
– Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett

Hjemmekamper
– Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer

Retningslinjer barn og ungdom
– Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Verdimøte
– Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer»

Politiattest
– Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest

Trygge rammer
– Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer

Skader og forsikring
– Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp

Fair Play-ansvarlig
– Klubben skal ha en Fair play-ansvarlig og vedkommende skal ha en instruks

Takk til våre sponsorer