Aktivitetsavgiften i Buvik fotball er pr 2020:

7 år xxx,-
8-10 år xxxx,-
11-12 år xxxx,-
13-16 år xxxx,-
Junior (17-19 år) xxxx,-
Senior xxxx,-

Aktivitetsavgiften går blant annet til leie av Da-Tel Arena, (Buvik IL fotball leier baneanlegget av Buvik Idrettslag) utstyr (drakter, baller, førstehjelpsutstyr) osv.

Fakturering

Treningsavgiften faktureres i en termin, med forfall 15.februar for de som starter opp sesongen i januar og 15.mai for de som starter etter påske..

Faktura sendes ut via Klubbadmin. Dersom en spiller ikke lengre er med på laget, må lagleder oppdatere spillelisten i klubbadmin. For de som har flere aktive barn i alderen 6-18 år i Buvik Fotball skal kun betale hel aktivitetsavgift for den første, og 50 % på resterende.

Merk! I tillegg til vedlagt faktura for aktivitetsvgift i Buvik Fotball mottar dere også faktura på medlemskontingent pr år fra Hovedlaget. Merk at det i spesielle tilfeller er mulig å søke styret i Buvik IL fotball om fritak/betalingsutsettelse. For øvrig vil uoppgjort aktivitetsavgifter og forpliktelser utelukke deltagelse i Buvik Fotball samt eventuell overgang til annen klubb.

Forsikring

For barne- og ungdomsklassene er de aktive som har betalt medlemskontingent og aktivitetsavgift automatisk omfattet av lagsforsikring, forutsatt at de er registrert som aktive i Fotballens
Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. For forsikringsdetaljer, se vilkår og polise på www.fotballforsikring.no.
Ved spill/trening i Buvik fotball må alle være registrert/betalende medlemmer for å kunne trene med lagene.

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om Buvik Idrettslag og Buvik Fotball finnes på www.Buvikil.no (se egen undermeny for fotball). Kontakt også gjerne administrasjonen i Buvik idrettslag på styret@buvikil.no.

Aksept av vilkår

Betalt aktivavgift anses som en bekreftelse på at den aktive og evt. foresatte (for aktive under 18 år) har gjort seg kjent med, og aksepterer, de retningslinjer og forpliktelser som gjelder for medlemskapet i Buvik Idrettslag og Buvik Fotball.

Takk til våre sponsorer