01 Styret

Sekretær

Skrive og distribuere referat fra styremøter i fotball Sende ut informasjon til valgkomiteen før hvert årsmøte samt annonsere dette Skrive og distribuere protokoll fra årsmøte i fotball Lage oppsummering av relevant informasjon fra styremøter og distribuere disse til oppmenn (godkjent av styreleder) Ansvarlig for utarbeidelse og distribusjon av informasjon til oppmenn Ajourføre klubbhåndbok, sportslig plan

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Kasserer

Mottar inngående fakturaer på e-mail og i postkasse og sørger for betaling. Behandler inngående faktura og sjekker mot referanse og at sum på faktura stemmer med avtalt beløp. Signeres sammen med leder. Sørger for at kioskomsetning blir satt inn på bankkonto. Betale faktura for de ulike lagene på deres respektive bankkonto. (Alle lag i Buvik

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Nestleder

Er leders stedfortreder Bistå leder med intern og ekstern korrespondanse Ansvarlig for oppgavene i årshjulet blir utført innen tidsfristene Bistå leder i ansvaret med å gjennomføre årsmøte for avdelingen, herunder også utarbeidelse av årsmelding. Årsmelding skrives av hver enkelt funksjon, men nestleder sin oppgave er å samle sammen disse og sette de sammen i en

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Styreleder

Leder styrearbeidet Sørger for at styremøter avholdes og er ansvarlig for saksliste Ansvarlig for oppgavene i årshjulet blir utført innen tidsfristene Representere Buvik fotball i Buvik idrettslag Sørger for oppfølging av vedtatte saker Representere Buvik IL fotball i møter med andre klubber, krets og samarbeidspartnere Være budsjett – og økonomiansvarlig Attestere alle bilag for betaling

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||
Gå til toppen