02 Sportslig

Trenerveileder

Trenerveilleder En trenerveileder i klubben er ansvarlig for oppfølging av trenerne i Buvik IL. Det skal være en person som skal bidra til trenernes forståelse for vedtatte sportsplan og skal være med å sørge for at aktiviteten på feltet er i tråd med vedtatte plan. En veileder skal fungere som trenernes trener og dette innebærer

2020-11-15T15:35:37+01:0018/03/2020||

Materialforvalter

Holde oversikt over beholdning av klubbens utstyr og hvor det befinner seg. Sørge for at det er ryddig og oversiktlig i klubbens utstyrsrom/lager/bua/brakka. Sørge for vedlikehold av klubbens fellesutstyr og materiell (f.eks. elektrisk pumpe trenger jevnlig ettersyn). Fremlegge behov for innkjøp av materiell til styret. (ta høyde for leveringstid). Påse at lagene leverer inn (og

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig i Buvik IL fotball har et overordnet ansvar for rekruttering av nye lag/spillere til klubben. Hovedmålstening: Oppstart av lag med spillere (jenter og gutter) som begynner i første klasse på barneskole og tilhørende trenere/lagledere. Delmålsetning: Jobbe med å rekruttere flere jenter inn i Buvik fotball sammen med jentefotballansvarlig. Når: Oppstart av nye årganger foregår

2020-03-18T18:41:16+01:0018/03/2020||

Sportslig leder

Instruks Sportslig ledelse: Hovedansvar for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet. Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv (sportslig del) Leder for sportslig utvalg Overgangsansvarlig Informere om utdanningstilbud for trenere, lagledere, dommere Arrangere kurs i samarbeid med trenerkoordinatorer eller andre. Hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre fotballskole sammen

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||
Gå til toppen