04 Øvrige

Instruks for fordeling av banetider

Baner: Da-Tel Arena 1 Da- Tel Arena 2 Da-Tel Arena 5’er Ny tårnet (Nye kunstgressbane) Brukes til styring av musikk, annonsering av lag ol. Gammel tårnet Forbeholdt møter for styret i Buvik Fotball og Buvik Idrettslag Hovedprinsipper: Treningstidene er fra 1700 – 2130 på alle baner. Kamper trumfer trening i alle tilfeller. Alle skal følge

2022-03-15T18:51:15+01:0015/03/2022||

FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig har følgende hovedansvarsområder: Sørge for at FIKS-ansvarlig instruksen er skriftlig og forankret i klubben. Instruksen skal ligge godt synlig under rollebeskrivelsene på klubbens hjemmeside. Klubbens ledelse skal kjenne til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Ansvar for administrasjon av FIKS- brukere i klubben – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger”

2020-11-04T21:07:36+01:0018/03/2020||

Kampvert

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har

2020-03-18T16:00:37+01:0018/03/2020||

Kvalitetsklubbansvarlig

Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets. Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben. Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis. Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst

2020-03-18T15:54:38+01:0018/03/2020||

Fair play ansvarlig

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter. Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer. Ansvar Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa. Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå. Bistå styret, sportslig utvalg, cupkomitee og dommere i

2020-03-18T15:53:07+01:0018/03/2020||

Kioskansvarlig

Kioskansvarlig skal videreføre og utvikle klubbens kioskdrift på Da-Tel Arena. Klubben har kiosk i klubbhuset og en liten kiosk ved nybanen. Klubben har kioskdrift i forbindelse med seriekamper/sonekvelder og våre to cuper. Åpningstid kiosk skal være fra 17.30-20.30 (til 20.50 hvis det starter en kamp kl 20.00) Under ferier er kiosken stengt. Under Buvik Cup

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Banekoordinator

Banebehov meldes fortrinnsvis pr. epost Baner: Da-Tel Arena 1 (Deles inn i Del A + Del B = ½ bane og Del A1+A2 og B1+B2 = ¼ bane) Da-Tel Arena 2 (Deles inn i Del A + Del B = ½ bane og Del A1+A2 og B1+B2 = ¼ bane) Da-Tel Arena 5’er Lokaler til

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Dommerkoordinator

Ordne med dommere til alle kamper arrangert av klubben (det vil si alle kamper som krets ikke ordner med dommer til). Krets setter opp fra og med 13 år og oppover. Unntak finnes, eks senior 7er. Følge opp dommeroppsettet fortløpende. Det vil si å sende ut melding til dommere som skal dømme påfølgende uke om

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||

Dommeransvarlig

Dette skrivet er ment for å tydeliggjøre oppgaver som skal utføres av dommeransvarlig i klubben. Vi har en egen dommerkoordinator, med egen dommerkoordinatorinnstruks. Brukes til å sette opp dommeroppsettet for serier og cup. De som har hatt disse oppgavene tidligere, bør brukes som rådgivere og gi mulighet til innspill på oppgave. Overordnet mål for dommeransvarlig:

2020-03-18T15:53:08+01:0018/03/2020||
Gå til toppen