Trenerveilleder

En trenerveileder i klubben er ansvarlig for oppfølging av trenerne i Buvik IL. Det skal være en person som skal bidra til trenernes forståelse for vedtatte sportsplan og skal være med å sørge for at aktiviteten på feltet er i tråd med vedtatte plan. En veileder skal fungere som trenernes trener og dette innebærer dialog og veiledning av trenerne på feltet. Trenerveilleder må sette opp en plan der målet er å innom alle lags treninger, gjøre seg kjent med og identifisere evt utviklingsmuligheter hos de ulike trenerne. Ut i fra utviklingsmulighetene som ligger evt observerte problemer som foreligger, diskuteres dette med sportslig leder. Sammen kan man kartlegge behovet for kompetanseheving og sette på agendaen teamer i trenerforum.

  • Rapportering: Stillingen rapporterer til sportslig leder.

Være med å bidra til:

  • Trenernes utvikling (veilede og følge opp på faglige spørsmål)
  • All sportslig aktivitet er i henhold til sportsplan
  • Kartlegging av trenerkompetanse
  • Gjennomføring av trenerforum
  • Planlegge og sørge for gjennomføring av Barnefotballkvelden for våre trenere
  • Trenerrekruttering. I samarbeid med øvrige roller i klubben som rekrutteringsansvarlig og sportslig leder.

En trenerveilleder:

  • bør ha minimum gjennomført NFF Grasrottreneren
  • må ta NFFs kurs for trenerveiledere