• Leder styrearbeidet
 • Sørger for at styremøter avholdes og er ansvarlig for saksliste
 • Ansvarlig for oppgavene i årshjulet blir utført innen tidsfristene
 • Representere Buvik fotball i Buvik idrettslag
 • Sørger for oppfølging av vedtatte saker
 • Representere Buvik IL fotball i møter med andre klubber, krets og samarbeidspartnere
 • Være budsjett – og økonomiansvarlig
 • Attestere alle bilag for betaling
 • Ansvar for at inngåtte avtaler på vegne av fotballavdelingen og hovedlaget overholdes.
 • Mottak og distribusjon av eposter
 • Sørger for oppfølging av mål og verdier
 • Ha ansvaret for å gjennomføre årsmøte for avdelingen, herunder også utarbeidelse av årsmelding