Instruks Sportslig ledelse:

 • Hovedansvar for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet.
 • Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv (sportslig del)
 • Leder for sportslig utvalg
 • Overgangsansvarlig
 • Informere om utdanningstilbud for trenere, lagledere, dommere
 • Arrangere kurs i samarbeid med trenerkoordinatorer eller andre.
 • Hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre fotballskole sammen med øvrige i medlemmer i sportslig utvalg
 • Søke om dispensasjon for spillere ved behov
 • Ansvar for støtteapparat for senior
 • Ansvar for gjennomføring av 3v3-serie for 6-åringer
 • Oppfølging av trenerveileder
 • Oppfølging rekrutteringssansvarlig
 • Oppfølging av dommerkoordinator

 

Sportslig leder:

 • Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.

 

Spillerutvikler:

 • Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag.
 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging.
 • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/ trenerkoordinator og lagenes trenere.
 • Bistå ved valg om hospitering.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
 • Utarbeide rød tråd, sammen med treneransvarlig/trenerkoordinator, aktuelle trenere og fotballstyre (sportsplan).