Rekrutteringsansvarlig i Buvik IL fotball har et overordnet ansvar for rekruttering av nye lag/spillere til klubben.

Hovedmålstening: Oppstart av lag med spillere (jenter og gutter) som begynner i første klasse på barneskole og tilhørende trenere/lagledere.

Delmålsetning: Jobbe med å rekruttere flere jenter inn i Buvik fotball sammen med jentefotballansvarlig.

Når: Oppstart av nye årganger foregår i samarbeid med Buvik IL senior sin Tine Fotballskole på høsten.

Kvalifikasjoner; rekrutteringsansvarlig skal inneha en formell kompetanse på nivå med Grasrottreneren delkurs 1 og/eller barnefotballkvelden.

Rekrutteringsansvarlige skal og bør kjenne til Buvik IL visjon, verdier, mål og våre handlingsplaner. Vår verdibrosjyre skal være et sentralt virkemiddel i oppstarten av nye lag, slik at både trenere, spillere og foreldre får dette inn fra starten av. Dette er hvordan vi ønsker at Buvik IL skal være, igjennom hele linja.

Oppstart
Oppstart av nye årganger foregår i samarbeid med Buvik IL senior sin Tine Fotballskole på høsten. Fotballskolen er alltid lagt på helg, men datoen avhenger litt av senior sine seriekamper og hva som passer best i den forbindelse. Det er ønskelig å kunne benytte ‘’samme helg’’ hvert år til oppstart så langt dette er mulig. Dette skal være i tråd med Trøndelag Fotballkrets sin «oppstartshelg».

Tine Fotballskole vil være gratis for alle barn som starter i 1.klasse da det blir å beregne som en oppstartshelg med muligheter for informasjon og det ‘’å bli kjent’’. Selve treningsøktene for de aller minste vil tilrettelegges av trenerne og følges opp av rekrutteringsanvarlig og trenerkoordinator.

Invitasjoner til Tine Fotballskole og oppstart trening leveres til alle barnehager før sommeren og til Buvik Skole (FAU eller skoleledelsen, vi har også muligheten til å sende ranselspost). Det skal henges opp informasjonsskriv på butikken og skole/SFO.

Før fotballskolen er det naturlig at vi har på plass noen som ønsker å være med å bidra som trenere. Det å kunne kartlegge og rekruttere disse er også en oppgave for rekrutteringsansvarlig, men da i samarbeid med styret. Disse skal være med på fotballskolen og gir da trenerne muligheten til å bli litt kjent med barna og Buvik IL fotball. Det kjøres en gjennomgang av treningsøkta.no, verdier og retningslinjer i Buvik fotball og informasjon om kravet om politiattest i Buvik IL før fotballskolen.

Oppstarten av treningene bør begynnes påfølgende uke. I forhold til oppstart treninger, så vil det være naturlig å ha et møte med de aktuelle trenerne og legge opp de første treningene felles. På denne måten så får alle sammen mest mulig lik inngang til klubben.

Oppfølging nye lag
En Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å følge opp treningene til de nye lag og trenere i 3-4 uker fremover. Dette avhenger litt av behovet for oppfølging, men alle lag skal føle at de blir godt tatt vare på i starten. Man skal fungere som en mentor opp mot de trenerne som har tatt på dette kullet, og følge de opp i starten. Det kan være spørsmål vedrørende treningsgjerningen eller andre spørsmål relatert til fotballdriften i Buvik IL.

Et foreldremøte med aktuelle foreldre bør også være på plass rett etter oppstart av treningen. Det bør kjøres en gjennomgang av verdier og retningslinjer i Buvik fotball, informasjon om kravet om politiattest i Buvik IL, dugnader, medlemsavgift i Buvik Idrettslag og aktivitetsavgiften i Buvik fotball, hva denne brukes til og annen nyttig informasjon. Her er det naturlig å få assistanse fra styret i Buvik Fotball.

En rekrutteringsansvarlig har også et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.