• Er leders stedfortreder
  • Bistå leder med intern og ekstern korrespondanse
  • Ansvarlig for oppgavene i årshjulet blir utført innen tidsfristene
  • Bistå leder i ansvaret med å gjennomføre årsmøte for avdelingen, herunder også utarbeidelse av årsmelding.
  • Årsmelding skrives av hver enkelt funksjon, men nestleder sin oppgave er å samle sammen disse og sette de sammen i en helhetlig årsmelding for avdelingen.
  • Ansvarlig for at informasjon som ligger på nettsiden er korrekt når det gjelder kontaktpunkter og roller