• Holde oversikt over beholdning av klubbens utstyr og hvor det befinner seg.
 • Sørge for at det er ryddig og oversiktlig i klubbens utstyrsrom/lager/bua/brakka.
 • Sørge for vedlikehold av klubbens fellesutstyr og materiell (f.eks. elektrisk pumpe trenger jevnlig ettersyn).
 • Fremlegge behov for innkjøp av materiell til styret. (ta høyde for leveringstid).
 • Påse at lagene leverer inn (og ta imot) utstyr de ikke lenger trenger, inkl. draktinnlevering etter sesongslutt for lag som trenger større eller nye drakter neste sesong.
 • Sende ut materiellskjema til lagene hver høst, ta imot skjemaer i retur og forestå utlevering av materiell basert på innmeldt behov (skjemaer angir materiellbeholdning, hva de vil innlevere og hva de trenger å få utlevert).
 • Sørge for utdeling av materiell gjennom hele året. Behov for supplering innmeldes fortløpende fra lagledere. Utdeling kan gjøres ved å sette utstyr i bua og gi beskjed til lagleder at det står der eller avtale å møte dem for utlevering.
 • Sørge for at fellesutstyr for utlån er intakt og tilgjengelige for lagene (reserve draktsett, vinterballer, kjegler, små mål, div. utstyr til teknisk trening).
 • Klargjøre baller og evt. annet utstyr til klubbens cuper, fotballskoler og evt. andre arrangement, sørge for bort rydding og evt. vask av vester når arr. er ferdig.
 • Besørge innkjøp av medisinsk utstyr (apotekvarer – apotek i Børsa sender faktura i hht. avtale). Beregn behov frem i tid for å unngå for mange småinnkjøp. Se nedenfor mht. hva slags medisinsk utstyr klubben har til lagene. (Tape, is, sokketape osv kjøpes på Coop Obs City Syd. Andre produkter bestilles via Umbro og Scantrade.)

 

Info om idrettsmateriell/utstyr til lagene i Buvik Fotball

Utstyrsbehov meldes fortrinnsvis pr. epost

Hovedprinsipper:

 • Utstyr leveres ikke ut før det som skal leveres inn kommer inn. Dette er viktig for oss både for å redusere svinn, men også for å få logistikken til å gå opp.
 • Kun én person fra hvert lag som tar ut utstyr for laget, det er ellers vanskelig for materialforvalter å holde oversikt.
 • Beregn at det vil gå noen dager fra innmeldt behov til utlevering. Det vi ikke selv har på lager må vi påregne minst 1 ukes leveringstid.

 

 1.  Klubbens utstyrsrom/lager for materiell er i ballbua i klubbhuset. Alle lag har egen bu i ballbua til å oppbevare sitt utstyr. Alle som har kodelås på sin bu må dele denne informasjonen med de andre på laget, slik at alle har tilgang. Koden til respektive bu skal også deles med materialforvalter. Skjema finnes i materialbua.
 2. I ballbua har vi elektrisk ballpumpe, småmål, hekker, ekstra kjegler og ekstra dommerskjemaer (for klubbdommere), klubbdommervester og kampvertvester.
 3. Alt utlevert utstyr er klubbens eiendom. Det er viktig at alle tar vare på utstyret og behandler det med tanke på at det skal brukes av andre senere. Utstyr som ikke lenger brukes leveres inn fortløpende.
 4. Henvendelser vedr. utstyr rettes alltid av lagleder, evt. materialforvalter på laget, til klubbens materialforvalter (altså; kun én person fra hvert lag som koordinerer utstyr).
 5. Alle spillerdrakter skal samles inn i forb. med siste seriekamp, evt. umiddelbart fra spillere som slutter i løpet av sesongen. Dersom laget kan bruke samme drakter neste sesong oppbevares drakter av lagleder gjennom vinteren (drakter skal ikke oppbevares av spillerne gjennom vinteren – dette for å unngå unødig svinn). Dette må også meldes i fra til materialforvalter.
 6. Lag som trenger nye drakter neste sesong leverer inn drakter umiddelbart etter sesongslutt på høsten. Draktsett leveres samlet og ferdigvasket. Nye draktsett leveres ut fortløpende gjennom høsten/vinteren. NB: Nye draktsett er ikke nødvendigvis nye i innkjøp, men nye for laget.
 7. Ved behov for drakter før evt. nye er mottatt benyttes gule eller blå draktsett til utlån som befinner seg i bua (hvis f.eks. deltakelse på cuper eller treningskamper), evt. spør materialforvalter om lånesett.

 

Vi har følgende rutine for ut/innlevering av utstyr:

 • Alle lag skal ha kodelås på skapet (ikke hengelås med nøkkel). Koden skal være kjent for klubbens materialforvalter.
 • Behov for utstyr sendes pr. epost til materialforvalter/klubb.
 • Materialforvalter pakker utstyret og legger det i lagets skap i brakka, evt. avtaler tid for utlevering. Lagledere får beskjed når det er klart til avhenting.
 • Materialforvalter har ikke faste tider på Da-Tel Arena, men ved behov for lagleder å være til ved ut- eller innlevering av utstyr avtales tidspunkt direkte med materialforvalter.
 • Det kan ikke beregnes å få ut utstyr «på dagen». Materialforvalter samler opp bestillinger og legger frem utstyr til varierende tider – ta høyde for at det kan gå én uke fra innmeldt behov til utlevering.

Følgende utstyr er felles for alle lag og befinner seg i bua:

 • Elektrisk ballpumpe
 • Ekstra draktsett – hvis man har levert inn draktene sine for sesongen, så finnes ekstra sett til utlån i forbindelse med turneringer/kamper på vinterstid. Fra.12 år og oppover.
 • Vinterballer (ligger i materialrommet og må etterspørres når det er aktuelt)
 • Sammenleggbare små mål (i ballbua)
 • Kjegler (reserve)
 • Stor taktikktavle (denne står i klubbhuset)
 • Markører til å markere 9’er bane
 • Tau til å markere 7’er bane

Følgende utstyr deles ut til lagene:

 • Spillerdrakter (1 til hver spiller)
 • Keeperdrakter (1 til hver keeper, maks 2 pr. lag)
 • Keeperhansker (1 pr. keeper, evt. etter rimelig behov)
 • Kjegler/markører (ca. 20-30 pr. lag)
 • Baller (etter behov – maks 1 pr. spiller) – lagene må selv erstatte baller som blir mistet i løpet av sesongen
 • Nøkler til ballbua/klubbhuset (1 pr. trener/lagleder, innleveres når lagleder/trener slutter)
 • Fløyte (1 pr. lag eller etter behov)
 • Håndpumpe (1 pr. lag ved evt. behov)
 • Vester (6-12 år: ant. tilsvarende ½-part av ant. spillere, 13 år og eldre: 1 pr. spiller – eller; etter rimelig behov)
 • Ballnett (etter behov)
 • Førstehjelpsutstyr (hansker, pyrisept, kompresser/gasbind, plaster, tape, isposer etter rimelig behov, lomme SCAT3/ barn SCAT3 (et hjelpemiddel for å påvise hjernerystelse hos barn, unge og voksne) )

Følgende utstyr deles ut til lagene i ungdomsfotball i tillegg:

 • Keepershorts (1 til hver keeper, maks 2 pr. lag)
 • Taktikktavle str. A-4 (i de alderstrinn dette er nødvendig)

 

Til slutt: hjelp oss med å ta vare på utstyret. Det gjør du ved å:
Innføre en rutine om at alle som på trening hjelper til med å samle baller etter endt økt. Like mange baller inn
som ut.

 • Levere inn utstyr som ikke er i bruk.
 • Aldri la spillerdrakter overvintre hos spillere, alle skal samle inn drakter etter siste seriekamp på høsten.
 • Sørge for å få inn drakter fra spillere som slutter.
 • Pass på utdelt utstyr – ikke sett igjen bagen på bortekamper eller cuper.
 • Skap i brakka skal holdes ryddig – vester tas med hjem for vask ved behov – det er lite trivelig med svetteluktende vester i bua, det er heller ikke så ok for spillerne å ha på seg.
 • Ikke heng opp bløtt utstyr inni brakka.
 • Alle rydder etter seg i brakka. Det er ikke store gulvplassen så det er viktig at vi klarer å holde det ryddig og i orden. Dvs ingen slenger inn utstyret, men legger det tilbake på plassen sin.
 • Bruk søppelbøtten!
 • Vær med å holde området vårt ryddig og rent.