Kioskansvarlig skal videreføre og utvikle klubbens kioskdrift på Da-Tel Arena. Klubben har kiosk i klubbhuset og en liten kiosk ved nybanen. Klubben har kioskdrift i forbindelse med seriekamper/sonekvelder og våre to cuper. Åpningstid kiosk skal være fra 17.30-20.30 (til 20.50 hvis det starter en kamp kl 20.00)
Under ferier er kiosken stengt.
Under Buvik Cup og Krokus cup er kiosken bemannet i det tidsrommet Cupkomiteen setter opp kamper.

Planlegging og gjennomføring av driften gjennom hele sesongen.

 • Bruk av de to kioskene
 • Vareutvalget under ordinære kamper
 • Vareutvalget under turneringer
 • Innkjøp av varer hos Extra, Coca Cola, Tine og Staples
 • Utarbeidelse av salgsmateriell (Prisliste, kioskskilt osv)
 • Oppdatering og distribusjon av informasjonsmateriell for kioskvakter
  – Instruks for kioskvakter
  – Kassaoppgjør (utarbeides av økonomiansvarlig)
 • Oppsett og distribuering av kioskvakter til lagledere
 • Ansvar for mottak av varer
 • Klargjøre kiosken før turneringer
 • Sørge for at i kiosken er ryddig
 • Ansvarliggjøre en person som vasker ned kiosken om våren og gjør den klar for vinter om høsten

Jobben kan deles i to, der en tar ansvar for innkjøp og en annen for økonomi/kasse/kassaoppgjør.