• Mottar inngående fakturaer på e-mail og i postkasse og sørger for betaling.
  • Behandler inngående faktura og sjekker mot referanse og at sum på faktura stemmer med avtalt beløp. Signeres sammen med leder.
  • Sørger for at kioskomsetning blir satt inn på bankkonto.
  • Betale faktura for de ulike lagene på deres respektive bankkonto. (Alle lag i Buvik fotball skal bruke egne bankkonto for dette laget i Orkdalsbanken. Alle lagledere har leserettigheter til disse kontoene, men evt fakturabetalingen gjøres av kasserer.)
  • Betjener og sørger for vekselpenger i kassene som er operative i kiosken/cup
  • Kontroller betaling av treningsavgift opp mot lagslister. Sørge for purringer der disse ikke blir betalt. Innsamling av treningsavgift gjøres pt. i Spoortz. Ocr betaling slik at man har oversikt over hva man har fått inn og hvem man skal sende purring til.
  • Utsteder fakturaer for sponsing/dugnadsaktiviteter. (‘’Større’’ faste sponsoravtaler faktureres av kasserer hovedlaget)
  • Kontrollerer, konterer og overleverer bilag til regnskapsføring for bokføring
  • Følger opp likviditet og planlegging av kontantstrøm.
  • Utarbeider forslag til budsjett. (sammen med resten av styret)