En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å
sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.
Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen begge lag og dommer.
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
 • Takker begge lag og dommer.
 • Rydde rundt banen etter kampslutt.

Turneringer
NFFs handlingsplan 2012-2015 fastslår at ”Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent turneringen.”
En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i turneringen for å få den godkjent.

Før turneringen:

 • Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.
 • Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.
 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr. kampvertregler.
 • Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.
 • Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene
 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte som gjerne har en liten påskjønnelse til kampvertene for god innsats.
 • Et notat fra møtet leveres arrangør.