Baner:

 • Da-Tel Arena 1
 • Da- Tel Arena 2
 • Da-Tel Arena 5’er

Ny tårnet (Nye kunstgressbane)
Brukes til styring av musikk, annonsering av lag ol.

Gammel tårnet
Forbeholdt møter for styret i Buvik Fotball og Buvik Idrettslag

Hovedprinsipper: Treningstidene er fra 1700 – 2130 på alle baner.

 • Kamper trumfer trening i alle tilfeller.
 • Alle skal følge oppsatt treningsplan og tildelt bane. Det er ikke lov å bytte bane uten at dette er klarert på forhånd. Det er kun baneansvarlig som kan endre oppsatt baneplan.
 • Ved flytting av kamp må det sjekkes og tas hensyn til oppsatt baneplan, kanskje flytte til egen treningstid. Endringer må klareres med baneansvarlig før det sendes endringsmelding til kretsen.
 • Alle lag oppfordres til fleksibilitet på banen. Alle gjør sitt beste for at det ikke skal oppstå kollisjoner, dersom dette skulle skje så må alle være fleksible og gjøre det beste ut av situasjonen.
 • Ved kamper på banen etter egne treninger skal banen frigjøres minimum 10 min før kampstart. Ved 7’er og 9’er kamper er det bla behov for å markere og gjøre banen klar for kamp, samt at lagene får litt tid til oppvarming/forberedelse.
 • Ved kollisjon mellom trening/kamp må laget som har trening finne seg alternativ plass eller annet treningstidspunkt.
 • Bane tider fordeles så lang det lar seg gjøre ut ifra ønsker som kommer inn fra lagene.
 • A-lag, og de eldste ungdomsklassene blir prioritert på Da-Tel Arena 1.
 • Minifotballen prioriteres på 5’er bane
 • All trening blir satt opp mandag-fredag med mindre noen ønsker helg.
 • De yngste prioriteres i forhold til de tidligste treningstidene.
 • Banekalender finnes på http://buvikil.no
 • Banetider og møter må bookes med banekoordinator for å være gyldige.
 • Ved evt sammentreff så er det de som har booket i banekalender som har plassen.
 • Henvendelser vedr. bane rettes alltid av lagleder/trener
 • Alle ønsker i forhold til banetider for vinter skal skje før 01.des året før sesongstart. Timene gjelder da fra 01.01 og ut mars.
 • For trening vår så er fristen 01.mars. Da gjelder timene fra 01.april og ut sesongen.

Kampendringer

 • Ved kampendringer så er lagleder ansvarlig for å sjekke at banen er ledig det tidspunktet man ønsker å flytte til, kanskje flytte til egen treningstid. Endringer skal meldes til det laget som evt har trening det aktuelle tidspunktet, kioskansvarlig og Skaunhallen hvis det er behov for garderober.
 • Ved flytting av kamp må det sjekkes og tas hensyn til oppsatt baneplan. Endringer må klareres med baneansvarlig før det sendes endringsmelding til kretsen.
 • Alle endringer må meldes inn via endringsskjema hos Fotballkretsen
 • Ved endringer etter 15.april får vi et kampendringsgebyr på 500 kroner som faktureres lagene, i de tilfeller man burde avgjort dette før 15 april. Fotballstyret har evt siste ord i en ‘’tvistesak’’.
 • Banekoordinator får kampendringsmailer fra Fotballkretsen og oppdaterer banekalender deretter.

Til slutt: hjelp oss med å ta vare på banen/ lokalene. Det gjør du ved å:

 • Innføre en rutine om at alle rydder opp etter seg og kaster all søppel i søppelbøtta
 • Sørg for at alle setter seg inn i ‘’regelverket’’ som stå oppført på stadion (ingen sykkel på banen, rask kastes i søppelbøtte, riktig type sko, hunder ingen adgang)
 • Forlat banen/møterom i den standen som du ønsker å finne den i.
 • Ved evt ødeleggelse av utstyr, må dette rapporteres inn til banekoordinator.
 • Dette gjelder også garderobene i Skaunhallen når disse brukes