FIKS-ansvarlig har følgende hovedansvarsområder:

 1. Sørge for at FIKS-ansvarlig instruksen er skriftlig og forankret i klubben. Instruksen skal ligge godt synlig under rollebeskrivelsene på klubbens hjemmeside.
 2. Klubbens ledelse skal kjenne til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 3. Ansvar for administrasjon av FIKS- brukere i klubben – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
  a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
  b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker” Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).
 4. Drive brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.
 5. Utføre overganger av spillere til- og fra klubben.

FIKS –ansvarlig skal utføre følgende oppgaver:

 • Melde på lag i perioden januar/februar i henhold til påmeldingsfrister fra Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets.
 • Registrere spillere i spillerregisteret det året de fyller 12 år.
 • Ajourholde alle spillere i spillerregisteret, og sørge for at alle som deltar i kamper er registrert til enhver tid.
 • Påse at alle trenere og lagledere står som «aktiv» i FIKS, og under korrekt lag.
 • Påse at lagledere som skal registrere elektronisk kamprapport har rettighetsom «klubbruker».
 • Sørge for at alle brukere i FIKS får nødvendig opplæring til å utføre sineoppgaver.
 • Søke kretsen før seriestart om bruk av eventuelle overårige spillere i barne- og ungdomsfotballen.

Instruks for FIKS klubbbruker (alle lagledere for lag fra 13 år og eldre)

 • Skal i god tid før seriestart legge inn lagets kamptropp som hentes fra spillerregisteret i FIKS.
 • Hvis spillere ikke er registrert i FIKS skal FIKS ansvarlig i klubben omgående varsles for oppklaring, og eventuelt registering av overgang.
 • Legge inn spilletropp til alle lagets kamper, senest to timer før kampstart.
 • Skrive ut kamprapport før kampstart, og levere dette til motstander og dommer ved alle lagets hjemmekamper.
 • Besørge registering av hendelser i FIKS i alle hjemmekamper hvor det ikke er oppsatt dommer.