• Ordne med dommere til alle kamper arrangert av klubben (det vil si alle kamper som krets ikke ordner med dommer til). Krets setter opp fra og med 13 år og oppover. Unntak finnes, eks senior 7er.
  • Følge opp dommeroppsettet fortløpende. Det vil si å sende ut melding til dommere som skal dømme påfølgende uke om at de er satt opp, administrere endringer etc.
  • Sende ut instruks til lagledere/trenere om rutiner med tanke på dommere og kampavvikling før sesong. Her legges det også ved ei liste over dommere med telefonnummer. Husk at dommernes foreldre må spørres før kontaktinformasjon kan deles.
  • Stille krav til dommere og lagledere, slik at kamper avvikles på best mulig måte
  • Ordne med dommere til kamper i Krokus- og Buvik-cup. Gjerne i samsvar med en ekstra person som har ansvaret for dommerne under cupen.
  • Samarbeide med dommeransvarlig slik at vi får et godt miljø for dommerne i Buvik Fotball.