Banebehov meldes fortrinnsvis pr. epost

Baner:

Da-Tel Arena 1 (Deles inn i Del A + Del B = ½ bane og Del A1+A2 og B1+B2 = ¼ bane)
Da-Tel Arena 2 (Deles inn i Del A + Del B = ½ bane og Del A1+A2 og B1+B2 = ¼ bane)
Da-Tel Arena 5’er

Lokaler til møter:

Klubbhuset
‘’Ny’’ tårnet (Nye kunstgressbane): Brukes til styring av musikk, annonsering av lag ol. Oppfordrer
lagene til å benytte seg av dette under kamper. Skaper gode rammer og tilhørighet.
Gammel tårnet (forbeholdt møter for styret i Buvik Fotball og Buvik Idrettslag)

  • Fordeling av banetider foregår etter vedtatt ‘’Instruks for fordeling av banetider’’ av styret. Denne skal til enhver tid finnes på Buvikil.no.
  • Alle ønsker vedrørende banetider meldes inn til sportslig utvalg som kommuniserer dette ut til banekoordinator som legger dette inn i kalenderen.
  • Alle kamper legges inn i banekalenderen i henhold til lagenes ulike terminlister (Dette gjelder alle lag fra senior til 3v3)
  • Banekoordinator får kampendringsmailer fra Fotballkretsen og oppdaterer banekalender deretter.
  • Alle som ønsker å booke klubbhuset til møter melder dette inn til banekoordinator. Her må man hensyn ta kioskens åpningstid.
  • Henvendelser vedr. bane skal alltid rettes av lagleder/trener
  • Alle ønsker i forhold til banetider for vinter skal skje før 01.des året før sesongstart. Timene gjelder da fra 01.01 og ut mars.
  • For trening vår så er fristen 01.mars. Da gjelder timene fra 01.april og ut sesongen.
  • Banekoordinator sørger for at riktig informasjon om anleggene meldes inn til rett tid og finnes på fotball.no