Buvikfondet er et fond opprettet i Buvik IL, med målsetning om at ingen barn eller unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi. Den enkelte familie kan søke om dekning eller delvis dekning av utgifter til aktivitet i Buvik ILs regi.

Hva kan man søke om støtte til?
Man kan søke om støtte til utgifter som deltakelse i aktiviteten medfører. Dette kan for eksempel være treningsavgift, avgift til deltakelse på cup/stevner, reiser eller nødvendig utstyr. Buvikfondet er ikke ment for å fullfinansiere idrettsdeltakelse, men som et bidrag og et supplement til andre støtteordninger.

Hvem kan søke støtte gjennom Buvikfondet?
Det kan søkes støtte til barn/unge som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i idretten. Alle kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon, og det kreves ingen begrunnelse for hvorfor man har utfordringer med å dekke utgiftene selv. Ordningen er tillits basert. Den det søkes for må være medlem i Buvik IL og være under 18 år. Buvikfondet skal ikke være et alternativ til støtte gjennom NAV eller flyktningetjenesten, dersom du har rettigheter gjennom det offentlige skal du søke støtte der først.

Hvordan søker man?
Kortfattet søknad sendes inn til daglig leder i Buvik IL på e-post post@buvikil.no . Alle søknader behandles konfidensielt. Du som foresatt kan søke selv, eller du kan få hjelp av andre ressurspersoner rundt deg til å søke.

Søknaden må inneholde:
– Navn og alder på barnet
– Hvilken avdeling/lag barnet tilhører
– Formål – hvilken/hvilke utgift(er) du søker om støtte til
– Søknadsbeløp