Årsmøte Buvik il ski
Onsdag 28. februar kl 18 på Skihytta

Sakliste:
1) Godkjenne innkalling og saksliste
2) Valg av møteleder
3) Valg av referent
4) Årsberetning
5) Regnskap
6) Budsjett
7) Innkomne saker
8) Valg
Evt innkomne saker må meldes inn til styret innen 13.februar. Benytt gjerne epost ski@buvikil.no
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret