Sted: Klubbhuset, Da-Tel Arena
Dato: torsdag 7. september 2023
Tidspunkt: 19:00

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent.
  3. Velge protokollfører.
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne sakslisten.

Saksliste:

  1. Valg av nye representanter til avdelingsstyret fotballavdelinga.