Det kalles med dette inn til
Årsmøte i Buvik Idrettslag.
Dato: 30.mars 2023
Kl: 19:00
Sted: Klubbhuset

Årsmøtet skal:

 1.  Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle innkomne forslag/saker.
 11. Fastsette medlemskontingent.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta lovpålagte valg.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Forslag/saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må sendes Buvik Idrettslag på styret@buvikil.no eller pr post til: Buvik Idrettslag, Postboks 70, 7350 Buvika innen 17.mars.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med eventuelle forslag til årsmøtet, vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet, og fås ved henvendelse til post@buvikil.no