Fotball avd har sitt årsmøte den 27. februar klokken 19.00

Saksliste:

  • Godkjenne innkalling og saksliste
  • Velge ordstyrer, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokollen
  • Behandle årsberetning
  • Behandle regnskap
  • Behandle innkommende saker
  • Vedta budsjett

Evt innkomne saker må meldes inn til styret innen 1.februar. Benytt gjerne epost fotball@buvikil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret