Samarbeidsavtalen vi har hatt med Sparebank1 ble forlenget fra og med 1 januar i år og vi setter stor pris på at de ønsker å spille på lag med oss videre. Dette er noe Buvik IL som helhet vil nyte godt av i årene som kommer. I den foregående perioden så har vi sammen jobbet for og fått støtte til både løypemaskin og vår E-sportsatsning. I tillegg hadde vi i høst en gjennåpningsfest på Da-Tel Arena med aktiviteter for både store og små i samarbeid med Sparebank 1. Dette var en idrettsfest for å starte i gang idretten etter nedstengingen og vi hadde både uoffisielt Buvikmesterskap i straffe, boblefotball og grilling.

Sparebank1 er en aktiv sponsor som ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i tett dialog med oss. De vil bidra med økonomiske midler og kompetanse, men også stille krav at utviklingen vår skal skje på en måte som gir positive miljø- og samfunnseffekter. Det er motiverende å inngå en samarbeidsavtale med en sponsor som har en så tydelig samfunnsprofil!

Buvik IL er et idrettslag i utvikling og vi har ambisjoner om å få i gang flere idretter og aktiviteter til glede for alle i vårt lokalmiljø. Vi ønsker å utvikle oss i takt med medlemmene våre og være et samlingspunkt for alle. Takket være alle de fantastiske menneskene som bidrar i stort og smått, er vi i dag en kjent merkevare i bygda vår: Vi ønsker imidlertid å bli en enda synligere og større aktør som har et allsidig tilbud hvor alle kan oppleve mestring og inkludering. Vi hadde stor tro på at Sparebank1 var en sponsor som ville bidra, støtte og utfordre oss i denne prosessen. Og det har de jammen meg gjort! Vi jobber sammen med å ha fokus på gode aktiviteter som både inkluderer og bevarer våre medlemmer, som er med på å bidrar til et aktivt nærmiljø i bygda vår !

Vi gleder oss til å fortsatt utvikle arbeidet med å gjøre Buvik IL enda bedre sammen med Sparebank1. Tusen takk for at dere ønsker å være på lag med oss videre