Det innkalles med dette til årsmøte i Buvik Idrettslag
Dato: 24.mars 2022 Kl: 19:00
Sted: Klubbhuset

Årsmøtet skal:

 1.  Godkjenne de stemmeberettigede.
 2.  Velge dirigent(er).
 3.  Velge protokollfører.
 4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5.  Godkjenne innkallingen.
 6.  Godkjenne saklisten.
 7.  Godkjenne forretningsorden.
 8.  Behandle idrettslagets årsberetning.
 9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10.  Behandle forslag og saker.
 11.  Fastsette medlemskontingent.
 12.  Vedta idrettslagets budsjett.
 13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14.  Foreta lovpålagte valg.
 15.  Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Forslag som ønskes behandlet av Årsmøtet, må sendes Buvik Idrettslag på styret@buvikil.no eller pr post til: Buvik Idrettslag, Postboks 70, 7350 Buvika.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet, og fås ved henvendelse til post@buvikil.no

Styret, 24.02.2022