Ski-Avdelinga har årsmøte på Skihytta 28 Februar kl 19.00

Sakliste:
1) Godkjenne innkalling og saksliste
2) Valg av møteleder
3) Valg av referent
4) Årsberetning
5) Regnskap
6) Budsjett
7) Innkomne saker
8) Valg

Evt innkomne saker må meldes inn til styret innen 13.februar. Benytt gjerne epost ski@buvikil.no
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret