Overlevering av gavesjekk på kr. 100.000,- fra Sparebank 1 SMN. Fra venstre Ole Røstad (Buvik IL), Thomas Solum Lystad, Monica Offerdal, Anne Grethe Skjølberg og Simon Eggen (Alle fra Sparebank 1 SMN).

Gratulerer med ny løypemaskin til alle Buvik IL sine medlemmer.

Det er veldig gledelig at Buvik IL i sitt eget jubileumsår har fått på plass en ny løypemaskin.
I forkant av årsmøte 2019 mottok Buvik IL en henstilling fra skiavdelingen om å starte planlegging av ny løypemaskin. I etterkant av dette ble det satt ned en gruppe som skulle jobbe frem en innstilling til årsmøte i 2020. Her ble det vedtatt premissene for innkjøp av ny løypemaskin.
I realiteten er det kun to ulike leverandører som kan vurderes, hvor løypekjørerne har fått anledning til å prøve løypemaskiner fra de ulike leverandørene. Valget falt til slutt på Antra AS sin PistenBully 100.

Med en ny løypemaskin på plass vil nok driftskostnadene reduseres kommende år, og skiavdelingen kan opprettholde et populært tilbud uten å være bekymret for uforutsette driftsproblemer med en aldrende løypemaskin.
En løypemaskin er en betydelig investering for oss, og dette har ikke vært mulig å fått til uten vesentlig engasjement og økonomisk støtte. Buvik IL ønsker derfor å takke;

Sparebank 1 SMN
Buvik IL ønsker med dette å rette en stor takk til vår hovedsamarbeidspartner Sparebank 1 SMN som har tildelt kr. 100.000,- fra sitt samfunnsutbytte til dette formålet. Iflg. banksjef Thomas Solum Lystad har Sparebank 1 SMN undersøkt med sine kunder i Skaun hva deler av bankens samfunnsutbytte burde gå til. De fleste pekte da på Buvik IL som et godt formål. Det vitner om en aktør som engasjerer seg og som holder ord.
Dette har vært en avgjørende faktor for at Buvik IL har fått realisert en så stor investering.

Private
Buvik IL ønsker å rette en stor takk til hver enkelt som har utført utallige dugnadstimer med ny løypemaskin som målsetting, en stor takk til alle private som ga pengestøtte gjennom innsamling og til alle som har vist engasjement gjennom ulike avstemningskonkurranser.

Skaun kommune
Det ble utarbeidet en søknad om tilskudd til Skaun kommune på slutten av 2020, og det er svært gledelig at Skaun kommune har bevilget 15% av kjøpesummen. Dette følger opp den praksisen som har vært for tilskudd til idrettsanlegg i Skaun kommune tidligere. Buvik IL ønsker med dette å rette en stor takk til Skaun kommune for at de gjennom dette bidraget viser et medansvar for kostnadene.

Næringsliv
Buvik IL ønsker også å takke de aktørene fra næringslivet som har gitt pengegaver for at Buvik IL skulle få mulighet til å realisere dette.
Orkla Sparebank
Buvik IL ønsker også igjen å takke Orkla Sparebank for sin gave gjennom sitt eget gavefond.

Vi håper alle små og store benytter seg av dette flotte tilbudet den siste delen av vintersesongen som er igjen.