Buvik Idrettslag gikk 5. mars inn i en samarbeidsavtale med fire lokale næringsaktører, Dafro AS, Da-Tel AS, Orkdal Bilskade AS og Togin AS. Samlet kaller de seg Buvik Sponsorforum og er vår hovedsponsor på lik linje med Extra og Sparebank1 SMN.

Da-Tel AS, Orkdal Bilskade AS og Togin AS har allerede vært med oss som sponsorer siden 2018, men nå har Dafro AS også valgt å bli med. Vi er veldig glade for at det lokale næringslivet viser et stort samfunnsengasjement og ønsker å være en aktiv støttespiller for Buvik IL. Sammen skaper vi et godt og levende lokalmiljø!

Buvik IL er et idrettslag i utvikling og vi har ambisjoner om å få i gang flere idretter og aktiviteter til glede for alle i vårt lokalmiljø. Vi ønsker å utvikle oss i takt med medlemmene våre og være et samlingspunkt for alle. Takket være alle de fantastiske menneskene som bidrar i stort og smått, er vi i dag en kjent merkevare i bygda vår. Vi ønsker imidlertid å bli en enda synligere og større aktør som har et allsidig tilbud hvor alle kan oppleve mestring og inkludering. Våre flotte hovedsponsorer er avgjørende for at vi skal få til det.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å gjøre Buvik IL enda bedre sammen med Dafro AS, Da-Tel AS, Orkdal Bilskade AS og Togin AS!

Signering av avtale i klubbhuset. F.v. Odd Ivar Pedersen (Togin AS), Jørgen Høyem (Buvik IL), Even Lefstad (Da-Tel AS), Trond Garberg (Orkdal Bilskade AS) og Dag Skjetne (Dafro AS)