OBS!!! Kohort 2 er utsatt start til kl 20.15 pga stor deltakelse. Dette betyr at 13-16 år ikke kan møte på Buvikåsen før kl 19.15.

Startlisten finner du her: https://live.eqtiming.com