Fotball avd har sitt årsmøte den 10 februar klokken 18.00
Pga korona regler er kun tillat og samle max 10 personer i lokalene.
De som ønsker det kan delta på Teams.
Ønsker du og delta via Teams, sender du en mail til fotball@buvikil.no
Så sender vi deg en invitasjon til Teams.

Ber om at påmelding sendes senest innen klokken 18.00 den 8 februar.

Saksliste:

  • Godkjenne innkalling og saksliste
  • Velge ordstyrer, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokollen
  • Behandle årsberetning
  • Behandle regnskap
  • Behandle innkommende saker
  • Vedta budsjett

Evt innkomne saker må meldes inn til styret innen 1.februar. Benytt gjerne epost fotball@buvikil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret