Årsmøte ski avholdes tirsdag 16. feb på skihytta kl 19:00 ( forutsatt at det er lov å gjennomføre innenfor smittevernregler)

Sakliste:
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne saker
– Valg

Innkomne saker må sendes styret i ski innen 10. februar til ski@buvikil.no

Velkommen til årsmøte.

MVH styret i ski