I tråd med de siste oppdateringene fra Idrettsforbund og anbefalinger fra fotballkretsen åpner vi nå banene våre igjen. Dette gjelder både for organisert og uorganisert trening.

Fotballavdelingen er på ballen og vil informere alle lag, trenere, frivillige og foresatte om hvilke retningslinjer som gjelder. Det vil fortsatt være en litt annerledes hverdag enn den vi er vant til.

Når det gjelder den uorganiserte aktiviteten, betyr det egentlig at vi overlater et større ansvar til dere foreldre. Helsemyndighetenes retningslinjer skal fortsatt følges.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å ta hensyn, og ta vare på hverandre.