Alle våre baner, inkludert ballbingen, er fortsatt stengt for uorganisert aktivitet.
Men vi velger nå å åpne for organiserte treninger for de eldste, altså fra 13år og oppover.

Om dette er en riktig avgjørelse, vet vi ikke enda. Men vi gir det et forsøk og vil følge nøye med på utviklingen. Tidene begrenses, det vil være god klaring mellom lagene som trener, og det vil være vakthold med daglig rapportering på hvordan retningslinjene blir overholdt.
Koronaregler fra NFF og NIF vil ligge til grunn, og endringer kun hvis vi velger å holde en strengere linje. Mer info om treningene vil komme fra fotballavdelingen når de har jobbet frem organiseringen av aktiviteten.

Vi ønsker å presisere at aktivitet er frivillig, og det gjelder både for spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte.

Skulle det være spørsmål, er det bare å ta kontakt med idrettslaget ved leder Jørgen Høyem på telefon 936 83 008 eller på epost til styret@buvikil.no

Link til fotballens koronavettregler: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler–retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

Link til NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktiviteter: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/