Dette forholder vi oss til inntil videre

* Oppdatert 12.03, 15,57 (Beskjed fra NIF)
* Oppdatert 12.03, 12:13 (Info sendt ut fra Norges Skiforbund)
* Oppdatert 12.03, 11:23 (NFF har stanset alle breddefotball ut april)

  • All idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.
  • Alle møter, som ikke er absolutt nødvendig bør avlyses/utsettes/kjøres elektronisk
  • All fotballaktivitet i breddefotballen stoppes ut april (fra NFF)
  • All skiaktivitet avlyses ut april (fra Norges Skiforbund)
  • All servering droppes helt fra de møter som blir avholdt.
  • Vi følger med på til en hver tid gjeldene regler og oppfordringer fra kommunen og forbund, og oppdaterer når det skjer endringer.

Vi har et kollektivt ansvar for å ta beslutninger som er til det beste for almenheten.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt!

På vegne av styret
Jørgen Høyem
936 83 008