Hva kan vi gjøre for å unngå å smitte?

I forbindelse med koronaviruset ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte.

Vi ønsker ikke å spre ubegrunnet usikkerhet angående koronavirus, men vil forsikre om at vi følger råd fra helsemyndighetene.

1: Har du eller dine nærmeste vært på reise i et område med smitte eller vært i kontakt med andre som du vet har det, ønsker vi ikke at du kommer på trening på 14 dager, så fremt du ikke har negativ test for koronavirus.

2: Har du symptomer på influensa eller andre forkjølelseslignende symptomer, ønsker vi at du ikke kommer på trening før du er frisk.

3: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac også).

4: Ingen håndhilsning før og etter kamper eller treninger. For anbefalinger se hva NFF besluttet HER

5: Ingen må drikke av andres flasker!

6: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne en prat hjemme om gode rutiner rundt vask og hygiene, og respekter hjemme-karantene hvis man har blitt satt i det.

Folkehelseinstituttet anbefaler at hvert enkelt arrangement skal vurderes om det tilrådelig at det gjennomføres. Skaun kommune følger nasjonale retningslinjer som anbefaler at større arrangement bør risikovurderes i samråd med helsefaglig ansvarlig i kommunene. For ulike arrangement i Buvik IL tar vi kontakt med kommune for å forsikre oss om hva best er tilrådelig for å forhindre videre smitte.

Ved mistanke om smitte på et lag, ta kontakt med kontaktperson internt i klubben.

Kontaktperson internt i klubben for spørsmål rundt dette:

For Buvik IL
Daglig Leder Ole Røstad, tlf 98196098

Styreleder Jørgen Høyem, tlf 93683008

Linker med viktig informasjon:

Hvordan forebygge smitte? https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Skaun kommune: https://www.skaun.kommune.no/koronavirus.6290181-158571.html

Folkhelseinstituttet; https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helse Norge: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/