ÅRSMØTE BUVIK IDRETTSLAG

Onsdag 11.mars kl 19.00 på Buvik Skole

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
10. Behandle innkomne forslag og saker.
10.1 Løypemaskin
10.2 Legge ned håndballavdelingen
10.3 E-Sport
11. Fastsette medlemskontingent.
12. Vedta idrettslagets budsjett for 2020.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta lovpålagte valg.