Årsmøte Buvik IL Ski, Skihytta tirsdag 18. februar kl 18. Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker må være skiavdelinga i hende innen 4. feb på mail ski@buvikil.no