Alle starttider ligger nå ute på www.eqtiming.no  Søk Buviksprinten.

Det meldes flotte forhold på Buvikåsen, og vi gleder oss til å se alle i morgen kveld.