Årsmøte i O-avdelingen holdes mandag 25. februar 2013 kl 20.30 på lagshytta på Buvikåsen.

Vanlige årsmøtesaker (regnskap, budsjett, valg etc.).