Buvik Håndball har i sesongen 2014/2015 redusert aktivitet MEN fra og med sesongen 2015/2016 vil vi på nytt starte opp med aktivitet for alle klasser som har tilstrekkelig mannskap.