Da kalles det inn til årsmøte i Buvik IL Håndball. Møtet avholdes mandag 24. februar 2014 klokken 19 på Buvik skole (kantina).

Aktuelle saker er:

1. Åpning av årsmøte og godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding 2013
4. Handlingsplan 2014
5. Regnskap 2013
6. Budsjett 2014
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Fremtidig organisering av Håndball i Skaun Kommune

Saker som ønskes behandlet under sak 7 må sendes Bjørn Solem innen 17.2.

Se her for årsmøtepapirer